At disse to kommer på besøk setter menigheten ekstra stor pris på

Hilde og Alf Halvorsen, utsendinger for Normisjon i Mali. 

Nyheter

Levanger menighet har siden 2003 hatt misjons-prosjekt-avtaler med Det Norske Misjonsselskap, Den Norske Israelsmisjon og Normisjon. Ifølge avtalene har menigheten forpliktet seg til å informere menigheten om misjonsarbeidet innen prosjektene, be for arbeidet og for dem som står i tjenesten, og samle inn penger til prosjektene. Sistnevnte skjer gjennom frivillig givertjeneste, og gjennom ofringer i kirka - normalt tre ganger per år, og Menighetsrådet har garantert for et samlet årlig beløp på minimum femten tusen kroner i støtte til hvert av prosjektene. Neste ofring finner sted allerede nå førstkommende søndag, 15. september.

–Når vi har spesielle prosjekt-ofringer, har vi gjerne besøk av representanter fra en av de tre organisasjonene som menigheten har misjonsavtaler med, forteller Svein Gjære i Misjonsutvalget i Levanger menighet.

Slik er det også nå på søndag, og i forbindelse med ofringen denne gangen, er det Normisjons-prosjektet i Vest-Mali som er spesielt i fokus.

–Vi er så heldige å få besøk av Hilde og Alf Halvorsen, som har vært misjonærer i Mali i over tretti år, og som vil bringe glimt fra misjonsarbeidet der, spesielt det nærradioarbeidet som ledes og drives av en lokal kristen evangelist, Adama Bah, forøvrig en nær venn av og samarbeidspartner med Halvorsens. Vi håper på godt oppmøte under gudstjenesten, og et godt offer til prosjektarbeidet, sier Gjære.