Her er det nye bisperådet - med både Verdal og Levanger representert

Kolbjørn Lie er innvalgt i bispedømmerådet som eneste kandidat fra Bønnelista.   Foto: Marte Skjesol

Nyheter

Bispedømmevalget ble gjennomført parallelt med kommune- og fylkestingsvalget mandag, og nå foreligger de endelige resultatene for Nidaros bispedømme. Alle de tre listene (Åpen folkekirke, Nominasjonskomiteens liste og Bønnelista har fått representanter innvalgt:

Åpen folkekirke:

1. Agnes Sofie Gjeset, adjunkt, Fosnes

2. Alex Ramstad Døsvik, student, Ørland

3. Grete Bækken Mollan, seniorkonsulent, Steinkjer

Arild Kvernmo Pedersen er kjent som gruppeleder i Verdal Ap, men er nå også innvalgt i bispedømmerådet.   Foto: Johannes Strand

1. Brit Skjelbred, pensjonist, Trondheim

2. Arild Kvernmo Pedersen, ingeniør, Verdal

3. Erik Seem, pensjonist, Grong

Bønnelista:

1. Kolbjørn Lie, misjonær/lærer, Levanger

Presterepresentant: John Henrik Gulbrandsen, prost, Stjørdal Representant for lek kirkelige ansatte: Martha Garborg Bergslid, diakon, Trondheim Sør-samisk representant: Bjørn Thomas Åhren, rådgiver, Namdalseid I tillegg har Nidaros biskop Herborg Finnset plass i rådet.

Ap-politiker og misjonær med

Dermed fikk både Verdal og Levanger med representanter i det nye bispedømmerådet. Fra Verdal ble Arild Kvernmo Pedersen innvalgt som andrekandidat, mens Kolbjørn Lie fra Levanger ble eneste innvalgte fra Bønnelista. Førstnevnte er ingeniør og Ap-politiker, mens Lie er lærer og misjonær.

Åpen Folkekirke fikk 46,1 prosent av stemmene i Nidaros, mens Nominasjonskomiteens liste fikk 39,8 prosent av stemmene. Bønnelista endte med 11,3 prosent, mens 2,8 prosent stemte blankt.

Valgoppslutningen i Nidaros endte til slutt på 12,7 prosent, noe som er en nedgang fra forrige valg, men er identisk med oppslutningen i landet for øvrig.