Dette E6-forslaget ble opprinnelig forkastet på grunn av jordvernet - nå plukkes det frem på nytt

Statens Vegvesen presenterer et nytt alternativ til E6 Åsen - Mære. Det blå alternativet går lenger øst i forhold til dagens E6. Traseen er kortere og billigere å bygge, men tar mer dyrka jord.   Foto: Statens Vegvesen

Nyheter

I torsdagens PUK-møte i Levanger presenterer Statens vegvesen et nytt forslag til E6-trasé fra Åsen til Levanger. Et alternativ som er 800 meter kortere enn traseen som er anbefalt, og som er rundt 700 millioner kroner billigere enn det andre og lengre alternativet.