Vil spare pasienter for sykehusbesøk - tar oppfølgingen med Airview og Skype

Malene Lie (lungesykepleier), Hildegunn Viken (lungesykepleier), Marit Ryste (sykepleier), Nina Elisabeth Berget (sykepleier) og Vigdis Fossland (spesialsykepleier og fagutvikler på avdelingen) ser frem til å ta nye verktøy i bruk.  Foto: Helse Nord-Trøndelag

Nyheter

Helse Nord-Trøndelag forteller om nyvinningen på sin Facebook-side onsdag morgen.

– Vi har en stadig økende gruppe av pasienter som utredes for søvnapne, som starter med behandling med en maskin som hjelper dem å puste.

Mange av brukerne av den såkalte CPAP-maskinen er yrkesaktive, og behandlingen er viktig både for å bedre livskvaliteten, forebygge alvorlig sykdom og å innfri helsekravet til førerkort.

Spesielt det første behandlingsåret har det krevd flere oppmøter på sykehuset.

– Nå ønsker Medisinsk pleieavdeling å ta i bruk AirView, et verktøy som leverandørene av CPAP-maskinene tilbyr, forteller helseforetaket.

Det gjør det mulig å følge opp pasientene på avstand. Med AirView kan helsepersonellet overvåke og endre pasientenes apparatinnstillinger eksternt uten at de trenger å forlate skrivebordet.

– Vi håper på denne måten å spare pasientene for noen av oppmøtene på sykehuset. Dette gjør at de slipper å ta seg fri fra jobb og å reise mellom hjemstedet og avdelingen for å møte helsepersonell, sier spesialsykepleier og fagutvikler på avdelingen, Vigdis Fossland.

Hun forteller at konsultasjonen med pasientene vil foregå via Skype for business, og håpet er at en slik oppfølging også vil effektivisere oppfølgingen av det som er en voksende pasientgruppe.