440 uten arbeid i Levanger og Verdal

Situasjonen i arbeidsmarkedet er ikke så helt ulik for ett år siden.  Foto: Andreas Ryen Eidem

Nyheter

Det var tallet ved siste oppdatering fra Nav i begynnelsen av september.

Da var 241 personer registrert helt ledige i Levanger og 199 personer helt ledige i Verdal. Det er henholdsvis 2,3 og 2,6 prosent av arbeidsstyrken, og en liten oppgang fra ett år siden.

For Verdal er ledigheten i prosent i øvre sjikt i Trøndelag, men både Frøya og Verran har høyere ledighet.

41 personer i Levanger er på tiltak, og 39 i Verdal. Dette er en nedgang fra samme tid i fjor.

Tilgangen på stillinger er svært ulik i Levanger og Verdal. I Levanger er det registrert 58 ledige stillinger, 49 flere enn for ett år siden, mens det i Verdal er 14 ledige stillinger, sju færre enn på denne tiden i fjor.