Seks nye meldinger om syke hunder. 173 hunder er så langt rammet.

173 hunder er så langt blitt rammet av hundesykdommen.  Foto: Jon Eeg

Nyheter

Arbeidet med å systematisere data om hundene som er meldt inn med symptomer på sykdom, er omfattende, sier Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver og veterinær i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.