Han blir styreleder for det nyetablerte selskapet

Skal sikre tilgang på vann.

Odd Joar Røthe er styreleder i det nyetablerte vassverkselskapet. 

Nyheter

Odd Joar Røthe er styreleder i det nyetablerte selskapet Vulusjøen Vasslag Utbygging SA i Levanger. Selskapet skal etablere vassverk på Vulusjøen. Hans Vist er nestleder i selskapet, mens Terje Pedersen, Håvar Brøndbo og Per Egil Gustad er styremedlemmer.