Slik vil det se ut på havna når de er ferdige med utvidelsen

Det nye havnearealeet utvidet med 23 mål 

Nyheter

Det vil ta noe mer tid enn først planlagt å komme i havn med kaianlegget.