-Å være analfabet er det samme som å være blind

Feil og ulykker venter deg over alt.

Eva Winnberg; «Elevene mine setter pris på meg. Jeg føler det, og på grunn av dette gleder jeg meg til å komme på jobb». 

Leseferdighet er en gave som de aldri kommer til å miste. 

Lærerne på alfabetisering gruppe først og fremst må være tålmodige. 

Sekou i praksis på X-rider. 

Nyheter

Jeg husker godt hans ansikt, da Sekou for første gang i livet skrev sitt navn. Sekou var en utrolig hyggelig, smilende afrikansk gutt. Da han kom til Norge, var det ingen i landet som kunne forstå ham. Fordi Sekou snakket et språk som bare mennesker fra hans folkegruppe kunne. Og i tillegg kunne ikke Sekou lese, han hadde aldri vært på skole. Tenk bare hvor stor jobb det var for ham å lære alfabetet og i tillegg lære et nytt språket. Jeg husker godt hans ansikt, da Sekou for første gang i livet skrev sitt navn. Han var så stolt, så lykkelig.