Statsråden: «Vedtatt konsept inneber at E6 skal utviklast til tofelts veg med midtdelar og forbikjøringsfelt og fartsgrense 90 km/t»

Den nyrestaurerte E6-traseen langs Nessvatnet i Åsen har to felt med midtdeler. Går det mot en slik løsning også i fortsettelsen, eller er det allerede vedtatt?  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Formuleringen kommer fra samferdselsminister Jon Georg Dale, og gjelder E6 mellom Åsen og Mære.