25 år på rad som tillitsvalgt - det fortjener heder!

25 år sammenhengende som tillitsvalgt i LO og Fellesforbundet: Fra venstre: Avdelingsleder Arild Stenberg, Jostein Lilleeng, Ståle Knoff Johansen og tidligere forbundsleder Kjell Bjørndalen  

Nyheter

Onsdag var det jubilantfest for tillitsvalgte på Verdal hotell.

Kjell Bjørndalen, leder av Fellesforbundet fra 1991 til 2007, stod for utdeling av diplomer og hedersbevisninger til jubilanter som har 25, 40, 45 års (også videre) sammenhengende medlemskap i LO og dets organisasjoner.

Jostein Lilleeng og Ståle Knoff Johansen fikk oppmerksomhet for hele 25 år som sammenhengende tillitsvalgt i LO og Fellesforbundet. Begge to har hele perioden hatt tillitsverv og har fortsatt tillitsverv hos Aker Verdal nå Kværner Verdal.

25-års jubilanter

Geir Ove Hegstad, Terje Kolstad, Asbjørn Granhus, Robert Fjerdingen gikk oppmerksomhet som 25-årsjubilanter.

25 års jubilanter: Fra venstre: avdelingsleder Arild Stenberg, Geir Ove Hegstad, Terje Kolstad, Asbjørn Granhus, Robert Fjerdingen og tidligere forbundsleder Kjell Bjørndalen.  

40 års jubilanter: Fra venstre: Arild Stenberg, Hans Christian Olsen, Tor Bertil Moan, Hans Kjønstad, John Arthur Gilberg, Asbjørn Løding, Bård Neverdal, Bjørnar Skrove og Kjell Bjørndalen.  

Det ble også oppmerksomhet til 40-årsjubilantene Arild Stenberg, Hans Christian Olsen, Tor Bertil Moan, Hans Kjønstad, John Arthur Gilberg, Asbjørn Løding, Bård Neverdal, Bjørnar Skrove og Kjell Bjørndalen.

Æresmedlemmer

Disse fikk oppmerksomhet for 45 års medlemskap: Arild Stenberg, Trond Bjartnes, Ove Hokstad, Arne Indgjerd, Bjarne Martin Jacobsen, Jan Gunnar Krogstad, Mari Ann Larsen, Jan Erik Lyngsaunet, Joar Myhre, Asbjørn Magne Nossum, Gunnar Leonard Olsen, Knut Svein Råstad, Tor Gunnar Sandsæter, Roar Sandvikness, Olav Småli, Dagfinn Steinberg, Signy Sørlie, Svein Tronstad, Terje Øystein Tuset, Ragnar Wold og Kjell Bjørndalen.

Æresmedlemmer, 45 års medlemskap: (Navnene er ikke i rekkefølge på bildet) Arild Stenberg, Trond Bjartnes, Ove Hokstad, Arne Indgjerd, Bjarne Martin Jacobsen, Jan Gunnar Krogstad, Mari Ann Larsen, Jan Erik Lyngsaunet, Joar Myhre, Asbjørn Magne Nossum, Gunnar Leonard Olsen, Knut Svein Råstad, Tor Gunnar Sandsæter, Roar Sandvikness, Olav Småli, Dagfinn Steinberg, Signy Sørlie, Svein Tronstad, Terje Øystein Tuset, Ragnar Wold og Kjell Bjørndalen.  

50 års medlemskap: Fra venstre: Arild Stenberg, Rolf Løvstuhagen, Kjell Reinåsdal, Svein Annar Bosnes, Kåre Aspås og Kjell Bjørndalen.  

Og disse for 50 års medlemskap: Arild Stenberg, Rolf Løvstuhagen, Kjell Reinåsdal, Svein Annar Bosnes, Kåre Aspås og Kjell Bjørndalen.

Fire medlemmer fikk oppmerksomhet for hele 65 års medlemskap: Arild Steinberg, Einar Vollan, Alf Ivar Solberg og Kjell Bjørndalen.

65 års medlemskap: Fra venstre: Arild Steinberg, Einar Vollan, Alf Ivar Solberg og Kjell Bjørndalen.