Her kan det bli dyrere å passere i vinter

Driftsselskapet foreslår økning i bomvegavgiften på vinters tid. Årsaken er ny ordning for skiløypekjøring i Frolfjellet.  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Vulusjøvegen driftsselskap søker kommunen om å få lov å øke vegavgiften for Vulusjøvegen på vinters tid. I dag koster det 60 kroner for enkeltturer. Dersom søknaden innvilges, vil det heretter blir 80 kroner. Prisøkningen vil i så fall gjelde i tidsrommet fra 1. desember til 30. april.