– Fire tomter vil begrense barnas aktiviteter i skogen

Det er slike opplevelser i Hubroberget foreldre og barnahageansatte er redd skal gå tapt. Foto: Forbregd-Lein barnehage.   Foto: Picasa

Nyheter

Det er fortsatt ikke avklart hvordan det blir med videre boligbygging i Hubroberget i Forbregd-Lein. Kommunen har ønsket å legge til rette for 10 boligtomter, og samtidig ta vare på felles uteområder.