Her parkerer folk i Verdal ulovlig

Der hvor kommunen har lagt på gul farge står det ofte biler. Der kan de ikke stå.  Foto: Verdal kommune

Nyheter

Verdal kommune kommer med det de kaller en viktig beskjed.

Den gjelder alle de som parkerer ved Kassefabrikkvegen 3A og 3B på Reinsholm.

– Parkering langs vegen er ulovlig for alle. Ansatte i kommunen skal parkere på anvist gjesteparkering eller på grusparkeringen ved rådhuset. I hvert fall ikke parkere langs eller i vegen, skriver teknisk drift i sin oppfordring.

For tiden er det mye tungtrafikk gjennom området i forbindelse med byggevirksomheten i Kassefabrikkvegen. Parkerte biler er til hinder for trafikken, og kan resultere i uønskede situasjoner.