Nå blir et basseng lenger nord løsningen for både Verdal og Inderøy

Det er høyst usikkert om det blir et varmebassengtilbud igjen i Leklemsåsen.  

Nyheter

Egge sanitetsforenings helsebad på Egge leies av alt fra barnefamilier til fysioterapeuter. Nå blir dette varmebassenget løsningen for både Verdal og Inderøy kommune.