Nå er denne store næringseiendommen til salgs, men til hvilken pris?

Det er Vevle Eiendom som eier denne eiendommen på Skogn som nå er lagt ut i markedet.  Foto: Eiendomsmegler 1, næring.

Nyheter

- Salg er ett av alternativene vi ser på, men får vi inn en stor leietaker så ser vi heller ikke bort i fra at vi kan fortsette som eier – enten alene eller sammen med noen andre.