Togstans tolv til to torsdag

Torsdag blir det full stans i togtrafikken i to timer midt på dagen.  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

For en uke siden varslet Vy om en politisk streik som vil foregå mellom klokken 12 og 14 torsdag 10. oktober. Det er fagforeningene Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund som har vedtatt politisk streik mot innføring av EUs fjerde jernbanepakke.

Fagforeningene konkluderer med at pakken vil frata Norge råderett over egen jernbane. Den vil også gjøre anbud og konkurranse på persontrafikk obligatorisk, og en evaluering av kommende anbud blir meningsløs siden norske folkevalgte mister mulighet til å avgjøre. Sikkerhetsbestemmelsene er også noe Norge vil miste råderetten over. Istedet for at Statens Jernbanetilsyn utsteder sikkerhetssertifikat skal dette gjøres av EU-myndigheten ERA, som ifølge de norske fagforeningene har som mål fjerne sikkerhetskravene fra lover og forskrifter og gi ansvaret til den enkelte bedrift. EUs fjerde jernbanepakke vil også frata norske myndigheter og norsk jernbane styringen over krav til kompetansen til ansatte i jernbanen.

– Vi forventer å bli hørt av en regjering og et storting som hevder de vil ha en fungerende og moderne jernbane, heter det i streikemottoet.

Streiken gjør at alle landets tog står stille, også Flytoget mellom Gardermoen og Drammen.

Det blir ikke alternativ transport, kostnader til dette blir ikke refundert og de som har kjøpt billetter for lenge siden får ikke prisavslag selv om de blir forsinket. Men vanlige refusjonsregler gjelder for ubrukte billetter.

De reisende må påregne forsinkelser etter klokken 14, siden togene da ikke vil stå på riktig plass etter rutetabellen, fordi de ved streikens start stopper på første mulige stasjon.