Her får faktisk Brussel lære av Levanger og Verdal

Trøndelags Europakontor sørget for at Steinkjer, Levanger og Verdal var en av fem regioner som ble invitert til å dele hvordan de har jobbet med innbygger-involvering.Grete Waaseth (t.v.) fra Steinkjer ledet ordet på vegne av Innherredsbyene.  Foto: innsendt

Nyheter

Som en av fem regioner presenterte innherredsbyene tirsdag sine erfaringer med hvordan innbyggere kan involveres for å skape en mer miljø- og klimavennlig utvikling i Brussel.

EU jobber for å skape et grønnere og mer miljøvennlig Europa. Målene er hårete og Europa skal bli klimanøytrale i 2050. For å komme dit må Europas innbygger involveres. EU kommisjonen inviterer denne uka byer og regioner til å dele sine erfaringer rundt hvordan innbyggere kan involveres for en mer miljøvennlig utvikling.

Innbygger-involvering

I alt 6000 deltakere er tilstede i Brussel for å ta del og lære av gode eksempel. Trøndelags Europakontor sørget for at Steinkjer, Levanger og Verdal var en av fem regioner som ble invitert til å dele hvordan de har jobbet med innbygger-involvering. Grete Waaseth fra Steinkjer ledet ordet på vegne av Innherredsbyene.

Nordisk nettverk

Innherredsbyene er del av det nordiske nettverket Attractive Nordic Towns, med 25 tettsteder. Målet med nettverket er å sammen utvikle en ny nordisk politikk for utvikling av attraktive og bærekraftige små og mellomstore byer i Norden. Innherredsbyene har testet ut bylaboratorier i Steinkjer, Levanger og Verdal og gjennomført eksperiment knyttet til byutvikling. Eksperiment som er resultat av samarbeid mellom bedrifter, kommunen, akademia og innbyggere. Kommunene i Innherred ga innbyggere og ulike interessenter muligheten til å komme med løsninger på utfordringer som hvordan ivareta kulturarven, få en mer bærekraftig transport i tettstedene og gjøre sentrum mer vitalt.

Viktig å gi innbyggere innflytelse

På spørsmål understreket Waaseth at det i arbeid med innbyggermedvirking er viktig at lokalpolitikerne gir innbyggerne innflytelse over beslutninger og utvikling av byen.

– Det må legges til rette for åpenhet og trygghet til å dele kunnskap og innflytelse, fortsatte hun.