Må rette opp i flere ting etter inspeksjon: – Ikke noe problem

Fylkesmannen har påpekt flere avvik ved deponiet i Skjørdalen. Ledelsen ved Innherred Renovasjon sier de kan dokumentere det som etterspørres. 

Nyheter

Fylkesmannen har gitt Innherred Renovasjon frist til 1. desember med å rette opp avvik ved avfallsdeponiet.