Faktisk var det et sykehus i Levanger allerede rundt 1830 - med eget bakeri!

Korpslege Ludwig Bremer startet i lære hos en kirurg bare 14 år gammel.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

Nyheter

Ludwig Conrad Ferdinand Bremer var født i Stadt-Oldendorf i datidens hertugdømme Braunschweig. I dag ligger byen og distriktet i Niedersachsen.

Denne oppvakte gutten var født i året 1782, og da han var 14 år gammel kom han i lære hos en kirurg i hjembyen.

To år senere ble han ansatt som kompanikirurg i den Prøyssiske hær hvor han tjenestegjorde i to år.

Etter denne tid var han i ett og halvt år assistent hos Dr. Mejerhoff i Bremen.

Sendt til Norge

I året 1807 når Napoleon begynte vandringen mot Russland tok Bremer seg hyre som lege om bord i et hvalfangeskip som gikk til Grønland.

Han kom tilbake i 1808, og i Kiel ble han ansatt i den dansk-norske arme som kompanikirurg. I juli samme år ble han sendt til Norge hvor han tilbrakte resten av sitt liv, bortsett fra knapt to år ved den kongelige marine i Danmark, dels som kompanikirurg og dels som underskipslege.

Fra 1811-14 gjorde Bremer tre år tjeneste som assistentlege ved Søetatens Sygehus i Christiansand.

I 1815 giftet Ludwig Bremer seg med Gjertrud Johanne Elisabeth Bergendahl som var datter av residerende kapellan Jens Bergendahl. Sammen fikk de fem barn.

Reiste til sjøs

Fra år 1817 oppholdt han seg som legeassistent ved det midlertidige sykehus for veneriske og radesyke i Drøbak.

På nytt reiste Bremer til sjøs, og tok nå hyre som skipslege på kadettbriggen ”Loland”. Dette skip deltok også i Trondheim under Kroningshøytidelighetene den 7. September 1818, da Kong Karl IV Johan ble kronet til konge i unionen Sverige-Norge.

Senere gikk Ludwig Bremer i land og tok Præliminærexamen og ble fast ansatt i Christiania som kompanikirurg ved en artilleribrigade inntil han 31. oktober 1822 tok sin medisinske eksamen med tredje beste karakter.

På Rinnleiret

I 1823 reiste han og familien nordover og ble 11. Januar 1823 ansatt som Corpslege ved Trondhjemske ridende jægerkorps.

Under dette jegerkorpset lå: Det Skognske, Stjørdalske, Verdalske og Strindske kompanier som senere ble lagt under Nordenfjeldske Dragonregiment nr 3 med hovedsete på Rinnleiret.

I Bremers tid ble ikke soldatene betegnet som kavalerister eller dragoner men ridende jegere.

Da Bremer kom hit til distriktet bygde han hus på Kristineborg. En eiendom på Bruborg ved dagens Gamle Kongevei. Der bygde han for egne midler amtets første sykehus omkring 1830. Sykehuset ble innredet med 8. Sengeplasser fordelt på fire rom. Sykehuset hadde også eget bakeri.

Da det ble flere pasienter en han regnet med innredet han også to rom i privatboligen. På det meste kunne han skaffe sengeplass til 20 pasienter og drev også praksis som en slags distriktslege.

Da Nordre Trondhjems Amts Sygehus ble bygget på Eidesøra i Skogn la Bremer ned sitt sykehus i 1847, og alt utstyr ble levert til det nye amtssykehuset.

Ludwig Bremer fortsatte imidlertid som korpslege på Rinnleiret inntil han gikk av med pensjon i 1859.

Bauta i Levanger

Bremers yngste datter Anna Sophie ble gift med premiereløytnant Gabriell Omstad. Under folketellingen i 1865 bodde de i Bakkegaden i Levanger.

Den tredje av Bremers barn var Johan Fredrik Bremer. Han bygde seg en gård i Levanger der Kirkegata 43 ligger i dag.

Som pensjonist bodde også Korpslege oberstløytnant Ludwig Bremer i huset til sønnen Johan Fredrik i Kirkegata. Bremer bodde der i flere år, og døde 11. Januar 1870, 88 år gammel.

På Levanger Kirkegård er det reist en bauta over korpslege Ludwig Bremer. Det er den katolske kirke i Levanger som betaler avgiften på dette gravsted.

Kilder: Digitalverket, Norges Leger, Nelius Hallan, Det Norske Leksikon

Asbjørn D.K. Eklo