– Jeg har ingen annen ambisjon enn å sette opp spelet hvert år.

Jostein Grande er nyvalgt leder i spelnemnda, som er en viktig organisator av frivilligheten bak spelet og også er rådgivende organ til styret ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.  

Nyheter

Jostein Grande er nyvalgt leder i spelnemnda på Stiklestad. Utvalget bistår med tilrettelegging av det enorme frivillige apparatet under spelperioden, og inviteres også inn i styret ved SNK når spelsaker diskuteres der. Grande tror mange miljøer er kapable til å sette opp Spelet om Heilag Olav i framtiden, ikke bare SNK. De har satt opp spelet i 25 år etter avtale med Verdal kommune, men sviktende publikumsbesøk gjør at SNK er tilbakeholdne med å bruke 6,2 millioner kroner årlig på oppsetningen. Den nye lederen tror at Stiklestad Nasjonale Kultursenter vil fortsette å være med på spelproduksjonen, men åpner for at andre må ta over ansvaret.