Flere har forlatt sentrum, men flaggskipet til Bjørn satser videre

Bjørn Stakset har drevet sportsbutikken i Levanger sentrum i snart 30 år. Neste år tar sønnen over.   Foto: Anders Vinje

Nyheter

I snart tretti år har Bjørn Stakset drevet sportsbutikk i Levanger sentrum. Rundt han i sentrum har butikk etter butikk lagt ned, eller flyttet på seg. Det har Stakset ingen planer om. Han har heller et håp om at flere store etablerer seg i sentrum og at det legges tilrette mer for handel i sentrumsområdene.