Å bygge fire nye kjøkken vil koste kommunen 4,5 millioner mer i året enn i dag

Kommunaldirektør for helse og velferd, Kristin Bratseth, sier at det blir mye dyrere å etablere fire små produksjonskjøkken enn å bygge ett nytt storkjøkken på Staup.  

Nyheter

Onsdag orienterte kommunalsjef for helse og velferd, Kristin Bratseth, politikerne i formannskapet om status på arbeidet med å utrede sentralkjøkkensaken i Levanger. Det er foreslått å bygge et nytt felles storkjøkken på Staup, som skal erstatte dagens to kjøkken på Levanger Bo- og aktivitetssenter og tidligere Skogn Helsetun.