Yrkessjåfør fyllekjørte. Må betale 60.000 kroner i bot.

Yrkessjåføren fyllekjørte i Verdal tidligere i år. Nylig måtte han møte i Inntrøndelag tingrett.   Foto: Alley, Ned

Nyheter

Natt til torsdag 10. oktober i år kjørte en mann i 40-årene lastebil i Stiklestad Alle i Verdal, til tross for at han var påvirket av alkohol.

Mannen ble stoppet av politiet og en promilleprøve tatt av ham samme dag, under en time etter at han kjørte på strekningen, viste en promille på 0,64.

4. november måtte mannen, som er bosatt i Innherred, møte i Inntrøndelag tingrett. Der er erklærte han seg skyldig etter siktelsen.

Tiltalte er fra før av dømt tre ganger for promillekjøring. Tingretten så skjerpende på at siktede tidligere er dømt for promillekjøring, men siden det er lenge siden disse forholdene ble begått, la ikke tingretten det til grunn for bevisutmålingen.

Derimot så tingretten det som skjerpende at kjøringen fant sted fra Stiklestad i retning E6 med lastebil. Retten påpekte at siktede er yrkessjåfør og det at yrkessjåfører tar en kalkulert risiko med promillekjøring, må imøtegås med en streng reaksjon, som det fremgår av dommen.

Mannen ble dømt til fjorten dager betinget fengsel, med en prøvetid på to år. I tillegg ble mannen dømt til å betale 60.000 kroner i bot. Han må også klare seg uten førerkort i femten måneder.