45 kom på kommunens idédugnad

Samfunnsplanlegger Marthe L. Bakken og kriminalitetsforebyggende rådgiver Siri Strand var imponert over at rundt 40 foreldre, trenere, besteforeldre, tanter, onkler og andre engasjerte innbyggere satte av mandagskvelden for å diskutere hvordan vi sammen kan skape et godt oppvekstmiljø.  Foto: Tone Berg

Nyheter

Verdal kommune er tatt opp i Program for folkehelsearbeid i regi av Trøndelag fylkeskommune. Programmet er innrettet mot barn og unges psykiske helse samt rusforebygging. I prosessen med å komme fram tiltak i programmet, inviterte kommunen til en idédugnad mandag kveld.