Torsdag 7. november

Den omdiskuterte spel-saken fortsetter

Spelet om Heilag Olav. Illustrasjonsbilde.  Foto: Tor Ole Ree

Nyheter

I dag fortsetter speldebatten, hvor både ordføreren i Verdal og flere andre har tatt til ordet for at Stiklestad Nasjonale Kultursenter
kanskje ikke skal fortsette som arrangør av spelet. Torsdag arrangerer altså SNK styremøte, der økonomi og endringer er i fokus.

Dømt for uaktsomt drap i Trondheim

En lastebilsjåfør er dømt til 120 dagers fengsel etter en kollisjon der en MC-fører døde i Trondheim i mars i fjor.

90 dager av fengselsstraffen er gjort betinget med en prøvetid på to år. Mannen må også betale totalt 375.000 kroner i oppreisningserstatning til tre av offerets familiemedlemmer.

Ulykken skjedde i Bratsbergveien i Trondheim 9. mars i fjor. Ifølge dommen fra Frostating lagmannsrett skulle lastebilen svinge til venstre og krysse motgående kjørefelt da ulykken skjedde.

En varebil kom i motgående retning og skulle svinge til høyre. Lastebilføreren oppdaget imidlertid for seint at det kom en motorsyklist bak varebilen og klarte ikke å stanse. Motorsyklisten, en 46 år gammel mann, døde momentant i sammenstøtet.

Lastebilsjåføren mister førerkortet i to år og åtte måneder.

Politiet har 72 ubesatte stillinger

Ved utgangen av 2019 vil politiet ha 72 ubesatte stillinger. Samtidig er det 100 millioner kroner på budsjettet som ikke blir belastet før etter nyttår.

Det viser Politidirektoratets andre tertialrapport som ABC Nyheter har fått innsyn i. Rapporten viser i tillegg at politidistriktene styrer mot at 72 tildelte stillinger vil stå ubesatte ved utgangen av 2019.

Avdelingsdirektør Kristin Kvigne i direktoratet skriver i en epost til ABC Nyheter at antallet ubesatte stillinger trolig blir noe lavere ved årets slutt, men erkjenner at enkelte politidistrikt ligger etter på oppbemanning.

– Estimert mindre forbruk i Politidirektoratet skyldes i stor grad forventede forskyvninger i forpliktede midler fra i år til 2020. Vi kan ikke bruke pengene mer enn én gang, så dette er ikke midler som kan brukes til nye ansettelser, skriver Kvigne.

Det betyr i praksis at dette er penger som allerede er brukt, og må ikke misforstås som penger til overs, presiserer Politidirektoratet overfor NTB,

Samtidig kommer det fram i rapporten at antallet ubehandlede saker øker. Kvigne skriver at politiet har sett en betydelig endring i kriminalitetsbildet, der tradisjonell vinningskriminalitet går ned og kategorier som mishandling i nære relasjoner og seksuelle overgrep går opp.

– Det er riktig å prioritere disse, men det utfordrer oss på kapasitet. Vi bruker 34 prosent av etterforskningskapasiteten på 2,9 prosent av de mest alvorlige sakene, skriver hun.

Slik blir været i dag

Nedenfor finner du værvarselet for Verdal og Levanger i dag.