Denne restaurerte trønderlåna er nominert til pris

Trønderlåna i Kristivik på Ekne er nominert til årets byggeskikkpris.   Foto: Anders Vinje

Nyheter

Trønderlåna til Per og Heidi Hammer er en av de fem som er nominert til Levanger kommunes byggeskikkpris. Trønderlåna, som er fra 1860, er ifølge nominasjonen nesten ferdig restaurert og det er planlagt at den skal tas i bruk igjen før jul i år.