Mangler 27 millioner kroner - skolegrenser kan bli flyttet

Rådmann Jostein Grimstad presenterte et forslag til budsjett som blir krevende for lokalpolitikerne. 

Nyheter

Krevende økonomi legger press på politikerne.