Nå skal de bruke 100 000 kroner til å forske på det lokale næringslivet

Næringssjef Håkon Okkenhaug og kommunalsjef samfunnsutvikling Trude Nøst under et tidligere møte. Okkenhaug er saksbehandler på næringsprosjektet politikerne nå sier ja til. Formannskap, formannskapet, formannskapsmøte 27. mars 2019. Politikk, politikere. Foto: Roger M. Svendsen  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Næringsforeningen i Levanger og Levanger kommune setter av 100 000 kroner på et nytt prosjekt kalt Rigging for vekst - kompetansekartlegging og felles utviklingsbehov for næringslivet i Levanger og omegn. Det skjer etter at formannskapet i Levanger enstemmig gikk inn for prosjektstøtten onsdag.