SNK utsetter dagens styremøte - møter i stedet hos kulturdepartementet

Direktør Anne Marit Mevassvik ved SNK møter i Oslo fredag for å orientere kulturdepartementet om prosessene ved det nasjonale kultursenteret.   Foto: Marte Skjesol

Nyheter

Trøndelag fylkeskommune har med May Britt Lagesen i spiss bedt om å få et møte hos Kulturdepartementet, hvor styret i Stiklestad Nasjonale Kultursenter og eierne orienterer om saken.. Hun er leder for hovedutvalg for kultur i fylkestinget. Styreleder Bente Erichsen og direktør Anne Marit Mevassvik er bedt om å møte på vegne av SNK sammen med eierne av det konsoliderte museet, Trøndelag fylkeskommune og Verdal kommune, fredag. Mevassvik bekrefter det i en SMS til Innherred torsdag formiddag og legger til dagens oppsatte styremøte er utsatt på grunn av møtet.