Verdal kommune ga ikke forsvarlig helsehjelp til nå avdød pasient

Verdal kommune beklager overfor pårørende etter brudd på Helse-. og omsorgsloven.   Foto: Tor Ole Ree

Nyheter