Slutt for det gamle trykkeriet i Kirkegata

Nyheter

Innherred Grafisk AS i Kirkegata 16 i Levanger har meldt oppbud fra 2. november. Selskapet ble stiftet i 1994, og har lange tradisjoner som trykkeri i underetasjen av det tidligere Levanger-Avisabygget. Selskapet omsatte i 2017 for 1,351 millioner kroner og endte med et underskudd på 189.000 kroner før skatt. Inntektene har falt jevnt de siste ti årene siden 2008, da selskapet omsatte for 2,714 millioner kroner. I 2017 var egenkapitalen negativ med 580.000 kroner i minus.