Nord ville ha ideene på bordet, og fridde til lokalt næringsliv. Da ble det trangt om plassen.

Mange muligheter. Runi Hagen (foran til venstre) og Hanne Silje Hauge (foran til høyre) sitt initiativ til prosjektverksted ble godt mottatt. Bak fra venstre Håvard Bakken-Mæhla, Heidi Fossland og Bjørn Gjellan Nielsen.  Foto: Bjørnar Leknes

Nyheter

– Samler du forskere og offentlige aktører rundt samme bord, får du ofte veldig gode diskusjoner, prosesser og prosjekter, sier Bjørn G. Nielsen i Forskningsrådet.