18 mot 17 stemte ned Rødts forslag mot barnefattigdom. – Jeg syns det er smålig å avvise forslaget

Einar Dahlum og Kim Daniel Svendsen i Rødt mener det er svært synd at forslaget mot barnefattigdom ble nedstemt av flertallet.  

Nyheter

Barnefattigdom ble en av kveldens største debattsaker, da Rødt ved Einar Dahlum foreslo at kommunedirektøren skal fremme en sak for kommunestyret om at barnetrygden ikke skal tas med i beregningsgrunnlaget for økonomisk sosialhjelp til barneforeldre. I interpellasjonen sier partiet at det ikke er rett at en statlig velferdsordning som skal bedre barnefamiliers og barns vilkår blir nullet ut av et kommunalt beregningssystem for sosialhjelp.