Det blir færre elever, men rådmannen vil bygge både dyrere og større

Nye Vinne og Ness skole bygges ut for å kunne ta imot 350 elever. Arkitekttegning: Link Arkitektur 

Nyheter

Samtidig som det blir 200 færre elever i grunnskolen i Verdal de nærmeste årene, bygges det nye skoler til en langt høyrere pris enn anslått for to år siden.