Steinbruddet ble lovlig opprettet, men da entreprenøren ulovlig solgte stein brøt kommunen inn

– Vi har fått flere tips om at det ble kjørt vekk og solgt masser fra steinbruddet, sier Per Anders Røstad i Levanger kommune. Bildet er fra steinbruddet på Ekne, men utstyret på bildet tilhører ikke den omtalte entreprenøren.  Foto: Anders Vinje

Nyheter

I september i år fikk en grunneier på Ekne tillatelse fra Levanger kommune til å opprette et steinbrudd på eiendommen sin. Tillatelsen ble gitt på grunnlag av at grunneieren skulle ruste opp en gårdsvei. Nå viser det seg at minst en av entreprenørene har, i stedet for å bruke massene til gårdsveien, kjørt bort og solgt massene. Det er ifølge Levanger kommune ulovlig.