Sykehuset utvider – og får også en ekstra maskin som vil bidra til å ta unna ventelister

Rune Wagnild er avdelingsleder for bildediagnostikk ved Sykehuset Levanger og ser fram til å få etablert sykehusets andre CT- og skjelettlab i et tilbygg i bakgården til dagens akuttmottak.   Foto: Tor J. Friberg

Nyheter

Sykehuset Levanger får neste år et helt ny CT- og skjelettlaboratorie i tilknytning til akuttmottaket. Det skjer når helseforetaket bygger om inngangsområdet til akuttmottaket. Helseforetaket søker nå om rammetillatelse til å bygge ut et mindre påbygg på 425 kvadratmeter ved akuttmottaket, som både gir bedre akuttmottak og behandling av pasientene.