Lokalt byggfirma begjært konkurs av Gjensidige

Nyheter

Et lokalt byggfirma i Åsenfjord, Sundalsve Bygg AS ble begjært konkurs 27. november. Selskapet ble opprettet i september 2017 med Phimphinon Paaske som styreleder og Jon Inge Paaske som styremedlem.