Skulle bare kjøre til sin mor. I ruspåvirket tilstand

Inntrøndelag Tingrett  Foto: Anders Vinje

Nyheter

Midt på dagen, en dag i februar, ble en mann stoppet av politiet i Levanger, mistenkt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Blodprøver tatt av mannen i etterkant av kjøringen viste konsentrasjoner av THC tilsvarende en promille over 1,2 og amfetamin i konsentrasjon over straffbarhetsgrensen.