Glemte å ta brukere og lokale lag med på råd - fikk sterk kritikk

Kommunalsjef Kristin Bratseth beklaget at kommunen glemte å inkludere brukerne og lokale lag og foreninger i flyttingen av dagtilbudet i Åsen.  

Nyheter

I mandagens driftsutvalgsmøte ga kommunalsjef Kristin Bratseth en orientering rundt Dagtilbudet, og innledet debatten sammen med Einar Hindenes og Elin Tuset fra helseetaten. Da beklaget hun at kommunen hadde sviktet i å informere brukere og lokale ildsjeler om flyttingen til Levanger Bo- og aktivitetssenter (LBAS) på permanent basis.