Innherred beklager

Ingenting er bestemt om nytt spel

Forstudien om Spel mot 2030 er «tatt til orientering» av styret i SNK. Ingenting er vedtatt.  Foto: Tor Ole Ree

Nyheter

I Innherreds oppslag i papirutgaven lørdag om veien videre for Spelet om Heilag Olav ble det feil hva angår styrets vedtak.

Styret i Stiklestad Nasjonale Kultursenter fikk fredag presentert en sluttrapport av spesialrådgiver Turid Hoftsad. I «Spel mot 2030 – sluttrapport fra forstudie» gjennomgås situasjonen og det pekes på konkrete muligheter. Blant mulige veivalg er å sette opp et nytt spel i 2025. Kombinasjonsløsninger med dagens spel diskuteres også i rapporten.

Styret har ikke vedtatt forstudien, men bare tatt den til orientering. Det betyr at ingen avgjørelser ennå er tatt. Det er imidlertid klart at Spelet om Heilag Olav settes opp i 2020.

Vi beklager at dette ble framstilt feil fra vår side.

Saken ble rettet opp i nettsaken som ble publisert fredag ettermiddag:


Roger Rein

Ansvarlig redaktør