Johanne (15) var vitne til det som skjedde. «Bussen skled baklengs 150 meter. Så veltet den utenfor skrenten.»

Bussen skled baklengs nedover vegen og havnet til slutt utenfor vegen. Trærne som sto der hindret at den veltet helt rundt.  Foto: Tor Ole Ree

Nyheter

Skolebussen, på veg fra Vuku oppvekstsenter, da den ved 14.20-tida mandag skled av vegen og veltet i Mogrenda like øst for Stiklestad. 45 elever var ombord i bussen da ulykken skjedde. Alle elevene kom fra det uten store skader.