SNKs eiere møtes på onsdag

Verdal kommune ved ordfører Pål Sverre Fikse har vært tydelige på at kommunen nå vil være med å ha en hånd på rattet.   Foto: Erlend Aune

Nyheter

Onsdag er det eiermøte på Stiklestad. Der vil Verdal kommune og Fylkeskommunen møte styret ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Bakteppet for dette møtet er flere uavklarte spørsmål om veien videre.

Flertallet for hovedutvalg for kultur i fylkeskommunen vedtok 20. november at SNK skal utvikles videre som konsolidert museum. Oppdraget for vertskommunen er å komme med en anbefaling på hvordan SNK best kan settes i stand til å løse sitt oppdrag som konsolidert museum. Det skal også sees på eierskapet og senterets rolle som forvalter av olavsarven.

Verdal eier 50 prosent

Verdal kommune ved ordfører Pål Sverre Fikse har vært tydelige på at kommunen nå vil være med og ha en hånd på rattet. Etter fylkeskommunens vedtak uttalte Fikse følgende til Innherred:

– Vi får ta til etterretning at de har gjort det, men det er uheldig at vi som eiere sitter på hver vår side. Nå er det viktig at vi gjør dette i lag.

Da SNK AS ble tilkjent status som knutepunktinstitusjon for Olavsarven i 1995, var fordelingen av eierandeler 50 prosent til Verdal kommune og 50 prosent til fylkeskommunen. Slik er det fortsatt i 2019, femten år etter at SNK AS endret status fra knutepunktinstitusjon for Olavsarven til konsolidert museum for Innherred.