Gående kan snart spasere over toget i Skogn - selv når bommene står nede

Det går mot gang- og sykkelbru over jernbanen i Skogn. Dette som et midlertidig sikringstiltak inntil ny vegløsning er på plass.  Foto: Anders Vinje

Nyheter

Jernbanekryssingen i Skogn har i mange år vært et tema for engasjement, og tidvis også irritasjon fra beboere i området. Folk har ønsket seg en sikrere løsning, og nå se det i alle fall ut til at fortgjengerne får nettopp det.