Kan komme opptil 60 millimeter regn i dag

Vi går mot et fuktig døgn med glatte veger. Illustrasjon: Meteorologisk institutt 

Nyheter

Lavtrykk i Norskehavet sender milde og fuktige luftmasser over landsdelen og sørger for regn og temperaturhopp. Det kan gi både flom, jordskred, glatte veger og vanskelige kjøreforhold.


Adressa.no er sikker på at mange får problemer i trafikken som følge av styrtregn og åtte plussgrader, og skriver at Trøndelag står foran et kaosdøgn i trafikken. (+)

NVE har sendt ut gult farevarsel for jord-, sørpe- og flomskredfare i Midt-Norge tirsdag, og skriver:

– Det ventes 30-60 mm nedbør i løpet av tirsdag, som regn under ca. 1300-1500 moh. Relativt høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 40 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Varselet ligger i nedre del av gult nivå.

Hold deg unna elveløp

Rådet er som følger:

– Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred.Glatte veger kan bety at det også blir vanskelige kjøreforhold. Det ble nokså dramatisk for passasjerene da en skolebuss i går ettermiddag veltet en i Mogrenda i Verdal.


Da Innherred var i kontakt med politiets operasjonssentral på morgenkvisten tirsdag, hadde politiet ikke fått melding om noen trafikale hendelser i løpet av natten. Samtidig er de forberedt på at det kan skje ting utover dagen når mildværet får tæret ytterligere på snøen. Det gjelder nok spesielt mange av sidevegene som vil bli isete.

Trenger 3,5 meters bredde

Og mens vi er inne på vinterens skiftende vær- og føreforhold. Det er flere hensyn å ta, også når det snør.

I går delte Trøndelag brann- og redningstjeneste denne oppfordringen:

– Vi trenger 3,5 meter bredde for å komme frem. Tenk på det når du parkerer. I verste fall kommer vi ikke frem når du eller naboen trenger hjelp.

Trøndelag brann- og redningstjeneste minner om at brannbilen trenger 3,5 meters bredde for å komme seg fram. 

Husk barnas lek i snøen

Politiet på Innherred deler budskapet fra redningstjenesten, og føyer for egen regning også til:

Snø, og trangere å komme seg fram for brannbiler og brøytebiler. Tenk over hvor du setter fra deg bilen, og i hvilken snøhaug barna leker seg i om brøytebilen kommer.

Oppfordrer ellers alle til å kjøre forsiktig. Ta hensyn til forholdene. Det er viktigst å komme seg helt fram, selv om det kan ta litt mer tid.