Krever svar på vold og trusler mot ansatte i eldreinstitusjoner: – Tror det finnes mørketall

Gunnar Løvås (SV) vil vite hvor mange avviksmeldinger som er skrevet i Levanger kommune.   Foto: Tor J. friberg

Nyheter

Aftenposten har kartlagt 128.000 avvik fra norske sykehjem og avdekket at hver tiende hendelse, eller cirka 13.000 avvik, handler om vold, trusler og utagering. Da bodde det 40.000 mennesker på 942 ulike sykehjem over hele landet. Nå ber Gunnar Løvås (SV) om at Levanger kommune besvarer tre spørsmål knyttet til saken for å klargjøre hva kommunens ansatte opplever.