Ønsker seg lavere fart - vegvesenet sier nei

Fylkesveien flere ville beholde som grusvei på Røstad i Levanger, fikk asfalt før 17. mai 2017. Den har 50-sone på enkelte partier, men 80 som generell fartsgrense. 

Nyheter

Kårkallan i Børsgrenda får ingen gehør fra Statens vegvesen om redusert fartsgrense langs Gamle Kongeveg Nord, Røstadlia-Rinnleiret (fylkesveg 6888).