Hytteeierne fikk i ikke medhold i klagen. Klagenemdas leder mener forskriften er klokkeklar: – Det er ikke rom for skjønn i denne saken.

Jarle Øra var leder for den kommunale klagenemda da saken i Åsen var oppe til behandling. Han sier nemda ikke var i tvil om at det skal betales renovasjonsavgift for alle tre hyttene.  Foto: Erlend Aune

Nyheter

– Hvis dette vedtaket blir stående, så kan det bety at det er mange hytteeiere som vil få en tilleggsregning fra Innherred Renovasjon.