Denne gjengen ligger i norgestoppen. Sykehus fra hele landet kommer for å lære av Torbjørn og den flinke staben hans.

Trives i lag på arbeid. Det er nok en medvirkende årsak til at Margareta Israelsson (t.v.) Hilde Haug, Torbjørn Graven og Guri Holmen Gundersen er blant de beste til å behandle pasienter med hjertesvikt.  Foto: Erlend Aune

Nyheter

– Du var ikke så å ivrig på å trene da jeg hadde deg på ungdomsskolen.