Morgenrapporten

Kontrollerte om folk hadde ting på stell i Verdal

Illustrasjonbilde politiet.  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Ifølge politiet på operasjonsentralen har det vært en rolig natt på Innherred. Utenom en trafikkontroll i Verdal i natt, hvor alle de kontrollerte hadde ting på stell, er det ingen meldinger i loggen, kan politiet melde.

Trøndelag får 7,6 millioner

Sitter du på et verneverdig kulturminne? I så fall kan du søke Kulturminnefondet om penger til å ta vare på det. I år får Trøndelag til sammen 7,6 millioner kroner.

Kulturminnefondet gir over 108 millioner kroner fordelt på 571 prosjekter rundt om i landet for å ta vare på viktige kulturminner. Pengestøtten deles ut årlig for å bidra til at verneverdige hus, bygninger, båter og fartøyer, hageanlegg og kulturlandskap blir tatt vare på.

– Å ivareta kulturarven skaper aktivitet og arbeidsplasser over hele landet. Dette er vern gjennom bruk i praksis, og bygninger som settes i stand og restaureres, fører til mindre miljøbelastning enn om det skulle blitt revet og erstattet med nybygg, sier styreleder Tine Sundtoft i Kulturminnefondet i en pressemelding.

Totalt har fondet behandlet 1.127 søknader, og 571 av disse har fått tilsagn om støtte.

Trøndelag mottar 7,6 millioner kroner fordelt på 56 prosjekter, mens Oslo mottar 9,2 millioner kroner fordelt på 34 prosjekter. Hordaland og Sogn og Fjordane, som nå utgjør det nye fylket Vestland, søkte om henholdsvis 47,8 og 17,3 millioner kroner. De er nå tildelt henholdsvis 9,2 og 6,1 millioner kroner.

Det nye fylket Viken, som er slått sammen av Akershus, Buskerud og Østfold, får nærmere 17 millioner kroner fra Kulturminnefondet.

I motsetning til foregående år, hvor Kulturminnefondet har satt en søknadsfrist, behandler fondet nå søknadene løpende. De oppfordrer privatpersoner og frivillige lag og organisasjoner om å søke gjennom sin elektroniske søknadsportal.

– Mange vet ikke at de eier et kulturminne, og heller ikke at de kan søke Kulturminnefondet om penger til sitt prosjekt. Vi jobber opp mot fylkene for å øke søkerantallet, sier direktør Simon Bjørgen i Kulturminnefondet.

Kulturminnefondet ligger under Klima- og miljødepartementet og er en tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Fondet ble opprettet av Stortinget i 2002.

Én million færre på kino

Nesten 2,1 millioner så norsk film på kino i 2019. Det er en nedgang på omtrent en million fra året før. Tallene, hentet fra bransjeorganisasjonen Film & Kino, er tiårets laveste besøkstall, skriver Kampanje.

Direktør Kjersti Mo for Norsk filminstitutt peker på mangelen av store publikumsvinnere som en mulig årsak.

– Vi vil selvfølgelig helst ha slike filmer hvert år. Det var «Skjelvet» som gjorde det store utslaget i 2018, og gjorde det spektakulært, på flere vis. I 2019 kom det relativt få norske filmer på kino, og det var bare seks filmer på vårparten og en opphopning på høsten. Det kan også ha slått ut, legger hun til.

– Vi skulle selvfølgelig ønsket det var høyere og på nivå med i 2018, da vi for første gang nådde målsettingen på 25 prosent norskandel på kino, sier Mo.

Hun sier videre at fjorårets andel imidlertid var høyere enn den i 2017, og at andelen har vært relativt stabil rundt 20 prosent de siste ti årene.

Slik blir været i dag

Nedenfor finner du værvarselet for Verdal og Levanger i dag.Dette skjer i dag

Mandag 6. januar skal Levanger kommune dele ut priser og stipend på Falstadsenteret. Arrangementet starter klokken 18.00 og det skal deles ut flere priser i løpet av kvelden.